Får ikkje fram resultat av rutesøk ferje

Tilbake

Får ikkje fram resultat av rutesøk ferje

I rutesøk for ferje, er det periodiske feil i rutesøk. Der ein ikkje får resultat av søk.
Opplever ein dette:
Gå øvst på sida for  resultat av søk, gå så inn på URL: last ned rutetabell, då har ein tilgong til heile rutetabellen for sambandet ein søkjer på.
 
http://www.fjord1.no/passasjerbat/rutesok-buss-og-passasjerbat der ein også kan søkje i ferjeruter.